Second Opinion, Deskundigenoordeel UWV of Klacht

Second Opinion

Ter bevordering van de transparantie en de toetsbaarheid van ons handelen kan de werknemer een second opinion bij een andere bedrijfsarts aanvragen (zie Arbowet 2017 op www.arboportaal.nl).

Deskundigenoordeel UWV
Wanneer werknemer of werkgever het oneens is met het advies van de bedrijfsarts over arbeidsgeschiktheid of twijfelt aan de re-integratie inspanningen, dan kan er een deskundigenoordeel worden aangevraagd bij het UWV (zie www.uwv.nl).
Klacht
Wanneer u een klacht heeft over onze dienstverlening of wijze van communicatie, dan kunt u deze indienen via de klachtenregeling bij de Vereniging Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen (zie www.bedrijfsartsen.net of link via ‘aangesloten bij’).

Voor advies over welke optie voor u het beste is kunt u ons benaderen.