Verzuimanalyses leren maken

Verzuimanalyses variëren in diepgang, afhankelijk van de organisatie en het tijdstip in het jaar. Een kwartaalanalyse bijvoorbeeld, bevat vaak een vergelijking met de cijfers van de branche; een jaaranalyse gaat in op de meest voorkomende verzuimoorzaken, verzuim per leeftijdscategorie of omvang dienstverband.

Aan de hand van de ervaring en leerbehoefte van de deelnemers maken we een programma op maat. Een voorbeeld is een workshop van een dagdeel waarin de basisprincipes van een verzuimanalyse aan de orde komen, afgewisseld met oefeningen om het geleerde gelijk in de praktijk te brengen. Vervolgens maken de deelnemers een analyse van het cijfermateriaal van de eigen organisatie, waarop zij feedback ontvangen.

Een andere trainingsvorm heeft als doel om een cyclus van verzuimanalyses te initiëren en te borgen in de organisatie. Samen met de medewerkers van de organisatie bepalen we frequentie en diepgang van de analyses. Vervolgens krijgen de medewerkers training on the job om de analyses zelfstandig te kunnen maken.