Project re-integratie in zelfsturende teams

“In hoeverre kunnen medewerkers er samen uitkomen als het gaat om re-integratie en het bevorderen van de gezondheid op het werk?”

Deze vraag stond centraal bij een pilot in een organisatie waar de medewerkers steeds meer zelf de regie voeren in de bedrijfsvoering en dienstverlening naar de klanten. Bij de start heeft het team, na voorlichting, het besluit genomen dat het de mogelijkheden en beperkingen wilde onderzoeken. In een viertal bijeenkomsten, waaronder een training met acteur, hebben team en manager, onder begeleiding van Carine, afspraken gemaakt om bepaalde taken te beleggen in het team. Dit betekende bijvoorbeeld dat een teamlid zich voor ziekteverlof meldde bij een collega om samen de mogelijkheden voor aangepast werk te verkennen. Zowel de teamleden als manager zijn positief over de uitkomsten van de pilot. Oude ‘gespreksdrempels’ zijn verlaagd waardoor gezondheid, ziekte en verzuim onderling bespreekbaar zijn geworden. Eerder preventief ingrijpen is mogelijk doordat medewerkers elkaar beter kennen en aanspreken. De nieuwe werkwijze draagt bij aan het zelfsturend vermogen.