Training en kennisoverdracht

Training vindt plaats zowel in groepsverband als in één op één situaties. Het gaat bijvoorbeeld om trainingen en workshops voor groepen, en om “training on the job” en supervisie voor individuen. Daarbij komen kennis en vaardigheden aan bod, maar ook achterliggende overtuigingen of vraagstukken.

Denk bijvoorbeeld aan een overtuiging als “ziek zijn is hetzelfde als arbeidsongeschikt zijn”, of een vooronderstelling over leefstijl zoals “ik heb geen tijd voor bewegen”. Kennisoverdracht is van belang bij het actuele vraagstuk ‘Duurzaam Werken’. Concreet vraagt de organisatie zich af: “hoe richt ik mijn organisatie zo in dat medewerkers gezond door kunnen werken tot of na 65- of 67-jarige leeftijd?”

Onze trainingen en bijeenkomsten zijn er altijd op gericht om de organisatie of medewerker(s) zodanig inzicht te verschaffen dat zij zich na de gelegde basis zelfstandig verder kunnen ontwikkelen. De invulling van trainingen en bijeenkomsten vindt altijd plaats in samenwerking met de organisatie. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.