Project verzuimbeheersing

Een grote zorginstelling geeft opdracht aan Carine om een project te leiden met als doelstelling om een verzuimreductie te bereiken van 7,3 naar 5% in anderhalf jaar tijd. Na afstemming met bestuur, directie en OR over de nieuwe uitgangspunten, vindt training van het hele leidinggevend kader plaats. Ook alle medewerkers krijgen een voorlichting over het verzuimbeleid en de acties die van hen verwacht worden. Bedrijfsartsen en P&O-adviseurs worden hierbij betrokken om in hun contacten met leiding en medewerkers de boodschap in de praktijk te doen landen. Interne specialistische kennis wordt gerealiseerd door interne medewerkers op te (laten) leiden in re-integratiemanagement. De doelstelling wordt gerealiseerd en er is structureel ander gedrag ten aanzien van verzuimproblematiek in de hele organisatie.