Project duurzaam werken

Met de naderende vergrijzing en ophoging van de AOW-leeftijd wil een middelgrote organisatie zich voorbereiden op de toekomst. Na een presentatie van Carine geeft de directeur opdracht om de doelstelling uit te werken naar te nemen activiteiten. De doelen zijn: voldoende personeel en expertise op langere termijn met gemotiveerde en tevreden medewerkers die fit zijn en een laag verzuim hebben.

Vervolgens worden in overleg met een manager, de personeelsadviseur en een OR-lid de mogelijke acties bepaald die passen bij het bedrijf. Leidraad is het ‘huis van Ilmarinen’. Dit huis geeft heldere aanknopingspunten ten aanzien van de factoren die een rol spelen zodat mensen lang en gezond kunnen werken. Het is gebaseerd op de ervaringen van de Finnen die 30 jaar geleden zijn gestart met duurzame inzetbaarheid. In deze gezamenlijke scan van de organisatie blijkt dat er al vele acties lopen die bijdragen aan de doelstelling. De nog te nemen acties worden gefaseerd uitgezet in de tijd. Deze acties variëren van het creëren van draagvlak bij de werknemers door voorlichting en discussie, tot het vinden van taken die geschikt zijn voor fysiek minder belastbare werknemers tot het voeren van een leefstijlbeleid.